Naby

Ondersteuning

Ons het 'n wonderlike span toegewyde ondersteuningspersoneel wat wat kleuteronderwysers help, die kombuis en die snoepie bestuur, die skool skoonmaak, die terrein netjies hou en hulp verleen waar nodig.