Naby

Leer leef by Orban

Orban se leuse is leer om te lewe: dit is ons fundamentele taak dat elke Orban-kind leer om lief te hê en lief te hê. Ons doel is om 'n gesonde selfbeeld in elke leerder te ontwikkel terwyl hy sy of haar unieke individualiteit bevorder. Ons wil hê dat elkeen van ons leerders die selfvertroue het om alles te bereik wat hulle in staat is. Ons wens ons leerders toe joie de vivre en liefdevolle en ondersteunende verhoudings - op alle sosiale vlakke en dwarsdeur hul lewens. Die verhoging van gesonde, gelukkige, produktiewe kinders sal 'n beter samelewing vir ons almal tot gevolg hê.

Ons kies om nie die klem uitsluitlik op mededinging te plaas nie, maar om ook samewerking aan te moedig – nie slegs terwyl ons kinders in Orban is nie, maar met die oog op die toekoms, wanneer hulle hulle plek in die samelewing gaan moet vul. Verhoudings, geluk en produktiwiteit ly onder suiwer mededinging, terwyl dit floreer wanneer samewerking die oogmerk is.

Ons is trots op die multikulturele karakter van ons skool: die Orban-familie sluit ’n verskeidenheid tale en kulture in, en is ’n goeie weerspieëling van Suid-Afrika se samelewing. Dit is ’n enorme voordeel om in ’n tweetalige skoolgemeenskap groot te word. Ons kinders is tuis in die wonderlike, uitdagende diversiteit van ons land en, inderdaad, die wêreld. Orban is ’n Christelik-gebaseerde skool, maar die Orban-familie sluit ’n verskeidenheid godsdienste in.